Huế di tích Trung tâm Bảo tồn và Phục Hồi và Giáo dục Dự án bảo tồn Đức (GCREP) đã tổ chức một buổi lễ vào ngày 17 Tháng Bảy để đánh dấu việc hoàn thành một dự án bảo tồn và phục hồi trang trí nội thất của Tả Vu-Đại Nội Huế (Nhà Mandarin).

 

Hue completes restoration of Mandarin’s HouseDự án có tổng vốn đầu tư hơn EUR158, 000, trong đó có gần EUR140, 000 có nguồn gốc từ Đức. Quản lý dự án GCREP, Andrea Teufel, nói rằng dự án đã được triển khai từ tháng 10 năm 2012, với mục đích khôi phục hoa văn trang trí trên các bức tường của Tạ Vũ và ngăn ngừa các tác động của thời tiết khắc nghiệt trên toàn bộ tòa nhà.Dự án đã góp phần vào việc giữ gìn vẻ đẹp của các di tích lịch sử trong Hoàng thành cũ. Theo dự án, quản lý GCREP đã cấp giấy chứng nhận đến chín sinh viên đến từ Trường Đại học Nghệ thuật Huế.

Start planning your tailor-made Vietnam tour by contacting one of our specialists…

Leave a Reply

Your email address will not be published